Zasady dotyczące plików cookie

Podstawowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych z plików cookie na tej stronie internetowej

Firma CLUB INTERNACIONAL DEL LIBRO, MARKETING DIRECTO, S.L. jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych użytkownika i informuje, że dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), z tego powodu udostępnia następujące informacje dotyczące przetwarzania:

Cele przetwarzania danych: zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej części dotyczącej plików cookie stosowanych na tej stronie internetowej.

Uzasadnienie przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 RODO).

Kryteria przechowywania danych: dane będą przechowywane przez maksymalny okres wskazany w każdym pliku cookie.

Przekazywanie danych: dane nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem plików cookie należących do osób trzecich lub na mocy obowiązku prawnego.

Prawa zainteresowanej strony:

  • Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
  • Prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, przenoszenia i usuwania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwienia się ich przetwarzaniu.
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (www.aepd.es), jeśli użytkownik uważa, że przetwarzanie danych nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

Dane kontaktowe w celu skorzystania z praw użytkownika: W razie jakichkolwiek pytań, uwag lub wątpliwości, a także w przypadku sugestii dotyczących sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych, można skontaktować się z nami pod adresem Oficina Estadística, Avenida de Manoteras 50, 28050 Madryt, Hiszpania lub napisać wiadomość na adres: oficina_estadistica@cilsp.com. Można również skontaktować się z inspektorem ochrony danych Grupy CIL pod adresem Avenida de Manoteras 50, 28050 Madryt lub napisać wiadomość na adres: dpo@cilsp.com

Celem tych zasad jest poinformowanie użytkownika o plikach cookie, które stosuje GaleriaDasBeste, zarejestrowany znak towarowy CIL Marketing Directo S.L, w różnych środkach i kanałach komunikacji, własnych lub należących do innych firm.

Definicja i funkcje plików cookie

Co to są pliki cookie? Plik cookie to plik, który jest pobierany na komputer, tablet, telefon komórkowy lub inne urządzenie końcowe (zwane dalej „urządzeniem”) podczas korzystania z naszej strony internetowej lub podczas uruchamiania naszej aplikacji. Pliki cookie umożliwiają nam przechowywanie i pobieranie informacji w sposób anonimowy o zwyczajach przeglądania stron internetowych przez użytkownika lub o komputerze, z którego uzyskuje on dostęp oraz – w zależności od zawartych w nich informacji w przypadku wcześniejszej rejestracji – w celu rozpoznania użytkownika lub klienta.

Uzyskane informacje dotyczą liczby odwiedzanych stron, języka, miejsca, z którego uzyskuje się dostęp, liczby nowych użytkowników, częstotliwości i powtarzalności wizyt, czasu trwania wizyty, przeglądarki lub komputera, z którego się odwiedza lub uruchamia aplikację.

Rodzaje plików cookie

  • Pliki cookie innych firm: Są to pliki wysyłane na urządzenie użytkownika z urządzenia lub domeny niezarządzanej przez naszą firmę, ale przez inny podmiot, który przetwarza dane uzyskane za pomocą plików cookie.
  • Pliki cookie sesji: To rodzaj plików cookie, które tracą ważność po opuszczeniu naszej strony internetowej lub po zamknięciu aplikacji.
  • Trwałe pliki cookie: Są to pliki cookie, które pozostają zapisane na komputerze użytkownika przez dłuższy czas, od kilku minut do kilku lat.
  • Analityczne pliki cookie: Są to dane, które – przetwarzane przez nas lub przez osoby trzecie – umożliwiają nam ilościowe określenie liczby odwiedzin i sposobu korzystania z naszej aplikacji przez użytkowników w celu dokonania pomiaru i analizy statystycznej korzystania z aplikacji, aby skorygować wszelkie wykryte niedociągnięcia i ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej lub aplikacji.
  • Reklamowe pliki cookie: Gdy użytkownik odwiedza strony internetowe, otwiera wiadomości e-mail lub uruchamia aplikację, w której publikujemy reklamy naszych produktów lub usług, w przeglądarce lub komputerze użytkownika instalowane są pliki cookie w celu monitorowania i śledzenia skuteczności reklam. Pliki te są wykorzystywane do mierzenia np. liczby wyświetleń reklam, miejsca ich wyświetlania, czasu ich wyświetlania, skąd pochodzą lub czy użytkownik widział je wcześniej.
  • Pliki cookie związane z reklamą behawioralną: Jest to rodzaj reklamowych plików cookie, które służą do przechowywania i pobierania informacji o zachowaniu użytkownika, uzyskanych dzięki ciągłej obserwacji jego zwyczajów związanych z przeglądaniem stron internetowych, co pozwala na opracowanie określonego profilu w celu wyświetlania reklam opartych na tych danych.

Podobnie, gdy użytkownik odwiedza strony internetowe, otwiera wiadomości e-mail lub uruchamia aplikację, w której publikujemy reklamy naszych produktów lub usług, w przeglądarce użytkownika instalowane są pliki cookie, które pomagają nam w późniejszym wyświetlaniu reklam związanych z wyszukiwaniami użytkownika oraz w zarządzaniu akcjami reklamowymi.

Odwołanie zgody i usunięcie plików cookie

Użytkownik może zezwolić, zablokować lub usunąć pliki cookie zainstalowane na swoim komputerze, konfigurując opcje przeglądarki zainstalowanej na komputerze lub w opcjach prywatności komputera, z którego odwiedza naszą stronę internetową. Jeśli nie zezwoli na zainstalowanie plików cookie w swojej przeglądarce, może nie mieć dostępu do niektórych części naszej strony. Instrukcje, jak odwołać zgodę i usunąć pliki cookie w przypadku przeglądarek:

Firefox, Chrome, Explorer, Safari, Opera

Należy pamiętać, że jeśli użytkownik akceptuje pliki cookie innych firm, musi je usunąć z opcji przeglądarki.

Użytkownik może również dowiedzieć się o ewentualnych transferach do państw trzecich dokonywanych przez osoby trzecie wskazane w niniejszych zasadach dotyczących plików cookie. W tym celu można uzyskać dostęp do odpowiednich zasad.

Jeśli chcesz, możesz obejrzeć filmy opracowane przez Hiszpańską Agencję Ochrony Danych, które wyjaśniają, jak skonfigurować opcje ochrony prywatności na różnych platformach i urządzeniach AGPD.

Więcej informacji na temat ochrony danych przy korzystaniu z plików cookie

W odniesieniu do własnych plików cookie, GaleriaDasBeste, zarejestrowany znak towarowy CIL Marketing Directo S.L, w ramach świadczenia usług lub reklam dla innych dostawców, będzie działać jako strona odpowiedzialna za przetwarzanie, a dostawcy będą działać jako podmioty przetwarzające dane.

Ponadto, w odniesieniu do plików cookie innych firm, które są wyraźnie określone jako takie poniżej, pliki cookie są wysyłane z domeny nie zarządzanej przez naszą firmę, ale przez wskazany podmiot lub są wysyłane z naszej domeny, ale zebrane informacje są zarządzane bezpośrednio przez wskazany podmiot.

GaleriaDasBeste, zarejestrowany znak towarowy CIL Marketing Directo S.L., nie przekazuje stosowanych przez siebie plików cookie do krajów trzecich. Jeśli chodzi o pliki cookie innych firm, można zapoznać się z zasadami przekazywania plików na odpowiednich stronach internetowych danych firm.

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na wykorzystanie plików cookie do celów reklamy behawioralnej, przechowywane będą informacje o zachowaniu użytkownika, uzyskane dzięki ciągłej obserwacji jego zwyczajów związanych z przeglądaniem stron internetowych, co pozwoli na opracowanie konkretnego profilu w celu wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach wykazywanych podczas odwiedzin.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookie, prosimy o kontakt na adres dpo@cildp.com lub przeczytać informacje na stronie Zasady prywatności i ochrony danych osobowych

Jakie rodzaje plików cookie używa ta witryna?

Niezbędne pliki cookie (techniki obowiązkowe):

Niezbędne pliki cookie umożliwiają korzystanie ze strony internetowej poprzez udostępnienie podstawowych funkcji, takich jak nawigacja po stronie i dostęp do zabezpieczonych obszarów witryny. Bez tych plików cookie witryna nie może działać prawidłowo.

Są one ściśle niezbędne do świadczenia usług lub dostarczania treści żądanych przez użytkownika, a także do umożliwienia użytkownikowi przeglądania strony internetowej, platformy lub aplikacji. Odpowiadają one za aspekty techniczne, takie jak identyfikowanie sesji i rejestracji, kontrolowanie ruchu i komunikacji danych, dostęp do obszarów o ograniczonym dostępie, zarządzanie płatnościami, kontrolowanie oszustw związanych z bezpieczeństwem usługi, składanie wniosków o rejestrację lub udział w wydarzeniach, zabezpieczenia podczas przeglądania, przechowywanie treści w celu udostępniania filmów lub dźwięków lub umożliwienie korzystania z treści dynamicznych.

Ediclube

Nazwa

Dostawca:

Cel:

Termin ważności:

Rodzaj

Status

Nazwa:

PHPSESSID

Dostawca:

Galeria DasBeste

Cel:

Identyfikacja sesji podczas przeglądania

Termin ważności:

Sesja

Rodzaj:

Plik cookie HTTP

Status:

Zaakceptowany

Nazwa:

idItems

Dostawca:

Galeria DasBeste

Cel:

Obsługa koszyka zakupów

Termin ważności:

Sesja

Rodzaj:

Plik cookie HTTP

Status:

Zaakceptowany

Nazwa:

origenCaptacion

Dostawca:

Galeria DasBeste

Cel:

Określenie pochodzenia w celu ułatwienia nawigacji

Termin ważności:

3 dni

Rodzaj:

Plik cookie HTTP

Status:

Zaakceptowany

Nazwa:

configuracion

Dostawca:

Galeria DasBeste

Cel:

Zapisz ustawienia plików cookie.

Termin ważności:

1 rok

Rodzaj:

Plik cookie HTTP

Status:

Zaakceptowany

Nazwa:

cookiesGBPL

Dostawca:

Galeria DasBeste

Cel:

Zapisz ustawienia plików cookie.

Termin ważności:

1 rok

Rodzaj:

Plik cookie HTTP

Status:

Zaakceptowany

Nazwa:

FGTServer

Dostawca:

Galeria DasBeste

Cel:

Instalowany przez zaporę sieciową w celu zarządzania równowagą i trwałością.

Termin ważności:

Sesja

Rodzaj:

Plik cookie HTTP

Status:

Zaakceptowany

Statystyczne pliki cookie:

Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielom stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcje ze stronami, poprzez gromadzenie i udostępnianie informacji w formie anonimowej.

Umożliwiają nam one monitorowanie i analizowanie zachowań użytkowników naszych stron internetowych. Gromadzą one informacje związane z korzystaniem ze strony, takie jak czas spędzony na stronie i odwiedzane treści, dzięki czemu możemy anonimowo mierzyć wydajność, liczbę odwiedzin lub aktywność. Dzięki nim możemy stale doskonalić jakość przeglądania stron internetowych przez użytkowników.

Google

Nazwa

Dostawca:

Cel:

Termin ważności:

Rodzaj

Status

Nazwa:

_ga

Dostawca:

Google

Cel:

Rejestruje on unikalny identyfikator, który jest wykorzystywany do generowania danych statystycznych na temat sposobu korzystania ze strony przez odwiedzającego.

Termin ważności:

2 lata

Rodzaj:

Plik cookie HTTP

Status:

nieskonfigurowany

Nazwa:

_gat

Dostawca:

Google

Cel:

Stosowane przez Google Analytics w celu ograniczenia procentu żądań.

Termin ważności:

1 minuta

Rodzaj:

Plik cookie HTTP

Status:

nieskonfigurowany

Nazwa:

_gid

Dostawca:

Google

Cel:

Rejestruje on unikalny identyfikator, który jest wykorzystywany do generowania danych statystycznych na temat sposobu korzystania ze strony przez odwiedzającego.

Termin ważności:

1 dzień

Rodzaj:

Plik cookie HTTP

Status:

nieskonfigurowany

Zaakceptuj wszystkie i kontynuuj Skonfiguruj